Mitokondrierna dyker upp igen


I snart 10-12 år har jag av okända människor (som under tiden jag körde taxi i Halden i början på 2000 talet) fått frågan om när jag är född, då jag berättad att jag kommer från Halden. De känner inte igen mig, men tror att jag är i deras ålder. Personerna som frågat mig har alla varit i 60 års åldern (jag är idag 48).
Vist det är inte roligt att få ”sanningen” slängt” i ansiktet, men det är ändå sanningen i vilket fall. Det gick väldigt fort då jag började åldras, bara på ett par år förändrades jag till en 60 åring i utseendet – då var jag runt omkring 37 och hade haft ME sedan ca. två år.

Är det något jag verkligen lidit av så är det just detta, att åldras så alldeles för snabbt. Inte för att jag är så vacker sedan tidigare, men jag tycker det ändå varit en svår del av mitt liv.

Idag kom jag över forskningsrapporter som gjorts på Karolinska institutet och just forskning och åter igen ramlar vi in på mitokondrierna – ett sammanträffande, då ME läkare bestämt menar att vi med ME har en störning i mitokondrierna.


Så här skriver dom:

Energikris i cellerna kan ge för tidigt åldrande

 

Ny forskning har visat att skador i arvsanlag som styr cellernas

energiproduktion kan ansamlas i kroppens celler och hos en del individer ge

Upphov till för tidigt åldrande framför allt i hjärna och muskulatur.

 

I kroppens celler finns mikroskopiska kraftverk, mitokondrier, som måste

Producera energi för att cellen skall fungera. De hundratals mitokondrier,

som finns i varje cell, innehåller var och en sitt eget arvsanlag, som

Delvis bestämmer deras uppbyggnad. Skador i detta arvsanlag ökar normalt

Med stigande ålder.

 

Nya resultat från forskning på mitokondriernas arvsanlag har visat att de

Åldersrelaterade skadorna på arvsanlaget kan öka hos en del individer.

Detta orsakar energikris i många celler med för tidigt åldrande som följd.

Detta accelererade åldrande kan öka risken för insjuknande i

åldersrelaterade sjukdomar som Parkinsons sjukdom. Den viktigaste

upptäckten är att skadorna ansamlas i en del av cellerna medan andra celler

klarar sig. Detta kan innebära att många celler tippar över kanten p.g.a.

energibrist, även om det totalt sett rör sig om en liten andel skadat

arvsanlag. Det är i första hand hjärnceller och muskelceller som drabbas.

Det beror sannolikt på att majoriteten av dessa celler normalt inte

Nybildas under livet och därför kan samla på sig skadat arvsanlag.

Upptäckten grundar sig på ny teknik som gör att mitokondriernas arvsanlag

Och funktion kan studeras i enskilda celler.

 

Såväl ärftliga som ännu okända faktorer kan leda till dessa skador på

Mitokondriernas arvsanlag. Den fortsatta forskningen inriktas på att

avslöja dessa faktorer, hur skadorna påverkar åldrandet och hur de kan

Förebyggas eller elimineras.

 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/13099/1/gupea_2077_13099_1.txt

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=80684&l=sv&newsdep=130

Mot detta har studier visat att löpträning 45 minuter tre gånger i veckan kan motverka detta – men hur skall en ME sjuk människa kunna bärga sig mot detta tidiga åldrande och den allt för tidiga döden?

http://illvet.se/sjukdom-behandling/aldrande-loeptraening-foerhindrar-tidigt-aldrande


RSS 2.0